Malý okruh

Malý okruh je dlhý 4360 metrov

Tento okruh je vhodný pre všetkých rekreačných bežcov každej vekovej kategórie. Beží sa po dedine, kde je asfaltová cesta a po lúčnej poľnej ceste.

Je rozdelený na tri kategórie, a to na:

  • Mužskú kategóriu nad 15 rokov
  • Ženskú kategóriu nad 15 rokov
  • Zmiešanú kategóriu dievčat a chlapcov do 15 rokov

Informácie o trati

  • Dĺžka trate: 4,36 km
  • Priemerné stúpanie: 2%
  • Maximálne stúpanie: 11%
  • Prevýšenie: 46m

Video s trasou trate

Ešte stále si sa nezaregistroval ?

Viac už nečakaj a urob tak práve teraz !