BBZ2021

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA O ABSOLVOVANÍ TESTOVANIA

Brezovský beh zdravia sa bude konať aj v roku 2021. Podobne ako minulý rok, aj v tomto roku bude poznačený pandémiou koronavírusu a preto tu máme pre bežcov zoznam podmienok a povinností, ktoré musia podľa aktuálne platných opatrení NCZI spĺňať, ak sa chcú behu zúčastniť.

Na základe vyhlášky č. 208/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, každý bežec čestne vyhlasuje, že disponuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín, alebo disponuje potvrdením o nasledovnej výnimke:

  • a) je zaočkovaný druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  • b) je zaočkovaný prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  • c) je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), a prvá dávka očkovania mi bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  • d) prekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

Usporiadatelia pravdivosť prehlásenia nekontrolujú.

Dokument čestné prehlásenie si môžete stiahnuť u nás na stránke prostredníctvom tlačidla pod týmto textom a dopredu si ho vyplniť. Pre tých, ktorý tam neurobia, bude dokument pripravený aj na mieste behu pri prezentácii bežcov.

Tieto podmienky sa nevzťahujú na osoby vo veku do 12 rokov.

Vyhlásenie účastníka o absolvovaní testovania

Predchádzajúca fotka
Nasledujúca fotka